Förebygga konflikter med tonåringar genom att investera i bättre kommunikation.

 • 425,00 kr

  Introduktionspris inklusive 25% MOMS

  KÖP NU

Kursens innehåll

 • 1

  Snacka Smart med tonåringar

  • Introduktion

  • Kursens innehåll & upplägg

  • Symbollista

  • Egna Mål: Instruktioner

  • Egna mål med kursen

  • Nu kör vi!

 • 2

  Att vara tonåring

  • Tankeövning: Att vara tonåring

  • Tonåringens hjärna

 • 3

  Relationen

  • Relationen - en grund att stå på

  • Tankeövning: Samtal med tonåringar

  • Övning: Snacka Smart med tonåringar

  • Välvillig eller hämmande

 • 5

  Utveckla och fördjupa relationen

  • Övning: Att prata om fördjupade ämnen

  • Det som är viktigt för en tonåring

 • 6

  Ett gott samarbete

  • Att skapa en teamkänsla

  • Verktyget UEU

  • Övning: Samarbete/UEU

  • Sammanfattning

  • Lögner och teamkänsla

 • 7

  Välvillighet

  • Välvillighet

  • Välvillighet

  • Sammanfattning

 • 8

  Framkalla

  • Resursfokus istället för problemfokus

  • Quiz: Skillnad mellan resursfokus och problemfokus

  • Tankeövning: Att visa en mer resursfokuserad inställning

  • Övning: Prata om resurser med/hos en tonåring

  • Sammanfattning

 • 9

  Acceptans

  • Vad är acceptans?

  • Hur stödjas autonomi?

  • Exempel 1: Studiemotivation i hemspråk

  • Exempel 2: Studiemotivation i hemspråk

  • Verktygen Be om lov & UEU

  • Övning: Stödja autonomi med hjälp av UEU

  • Sammanfattning

 • 10

  3 steg för att möta en tonåring

  • Vad innebär mottaglighet?

  • UEU (Utforska - Erbjuda - Utforska)

  • Exempel: UEU

 • 11

  Steg 1: Utforska (U)

  • Vara REDO för samtal

  • Bekräfta/Affirmera

  • Bekräfta/affirmera: Övning

  • Bekräfta/affirmera: Sammanfattning

  • Frågor

  • Frågor: Övning

  • Frågor: Sammanfattning

  • Mini-sammanfattningar

  • Mini-sammanfattning: Övning

  • Mini-sammanfattning: Sammanfattning

  • Sammanfattning av Steg 1: Utforska (U)

 • 12

  Steg 2: Erbjuda (E)

  • Hur presenteras budskapet?

  • Tips vid paketering av ditt budskap

  • Tips vid paketering av ditt budskap: Sammanfattning

  • Jag-budskap

  • Jag-budskap: Övning

  • Kommunikationsmodell i 3 delar

  • Kommunikationsmodell i 3 delar: Övning

  • Tips vid paketering av ditt budskap: Sammanfattning

  • Stödja autonomi hos tonåringar

  • Sammanfattning av Steg 2: Erbjuda (E)

 • 13

  Steg 3: Utforska (U)

  • Steg 3:s två moment

  • Vägen framåt

  • Hantera feedbacken

  • Sammanfattning av Steg 3: Utforska (U)

 • 14

  Ta hand om dig själv

  • Du är också viktig!

  • Socialt Stöd

  • Engagemang i fritidsintressen

  • Använd ett hjälpsamt tänkande

  • Självkontroll

  • Sammanfattning av Ta hand om dig själv

 • 15

  Sammanfattning & Avslut

  • Sammanfattning av kursen

  • Kursens avslut & utvärdering: Instruktioner

  • Kursens avslut & utvärdering

  • Referenslista